Ochrana osobních údajů

1. Sběr informací

Firma NT zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou. Shromažďujeme od vás informace při odeslání kontaktního formuláře. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno a e-mailovou adresu. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky. Tyto údaje bude firma NT zpracovávat po dobu 3 let.

 

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum
  • Zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd.

 

3. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

 

4. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

 

5. Odhlášení

Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky (info@nt.cz) nebo písemnou formou na adresu sídla NT, Komenského náměstí 389, 261 01  Příbram III. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu firmy NT. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo na: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údaje se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.